mimi48.jpg 

歷經了兩多星期辛苦練習側坐,
小米比終於學會了一點點的正坐了,
雖然背沒有辦法挺得很直,
不過至少身體不是歪的了......

有時小米比坐一坐累了,
還會直接坐著趴下來,
身體呈現對折模樣,
可以直接吃豬腳呢!

以後可以坐著玩的話,
就可以買更多玩具啦!←爸比不要打媽米,媽米逃命中......

要知道玩玩具也是一種刺激呀!←爸比:這是媽米為自己愛買找藉口吧!
                                             媽米:嘿嘿嘿嘿......哈哈哈哈.......有嗎?

    全站熱搜

    Nicole 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()